قفل گذاری محتوا

اجتناب از دوباره نویسی در کارهای گروهی

در هنگام کار تیمی ممکن است چند کاربر به شکل همزمان، قصد ویرایش محتوای مشابهی را داشته باشند. برای اجتناب از ویرایش همزمان و بازنویسی تغییرات، فایرنت امکان قفل گذاری محتوا را پیشنهاد می کند. بنابراین ویرایشگر محتوا می تواند قبل از شروع کار این موضوع را بررسی کند و تنها زمانی قادر به اعمال تغییرات است که کاربر دیگر کار خود را به پایان رسانیده باشد.

اجتناب از دوباره نویسی در کارهای گروهی

افزودن نظرات و استفاده از نسخه گذاری

chckin.jpg
پس از اتمام ویرایش محتوا، کاربر قادر است تا:

  • عدد دلخواهی را بدون در نظر گرفتن اعداد نسخه های پیشین، برای سند مورد نظر تنظیم کند.
  • پیغام و توضیحی پیرامون نسخه به سند اضافه کند تا کاربران از تغییرات اصلی نسخه ی مورد نظر مطلع شوند.

تطابق و یکپارچه سازی با جریان کاری (Workflow)

استفاده از قفل گذاری محتوا می تواند به دو شکل سراسری و یا محدود به حیطه ی جریان کاری (Workflow) انجام پذیرد.

workflow-header.jpg

Check-out/Check-in آسان

content-locking-buttons.jpg
در هنگام ویرایش سند می توان به سادگی و تنها با یک کلیک سند مورد نظر را قفل نمود. پس از ویرایش نیز به شکلی مشابه و با یک کلیک، سند در اختیار دیگر کاربران قرار خواهد گرفت.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال