نوع سند دلخواه

مدیریت آسان محتوای ساخت یافته

در فایرنت کاربر محدود به استفاده از انواع سند موجود مانند اخبار، مقاله و غیره نخواهد بود، بلکه می تواند هر نوع سند دلخواهی را با فیلدهای سفارشی ایجاد نماید. این نوع اسناد ساخت یافته، امکان جدا سازی محتوا (اطلاعات) و طراحی را فراهم ساخته و همچنین امکان استفاده مجدد را در وب سایت های متفاوت مهیا می سازد.

مدیریت آسان محتوای ساخت یافته

طراحی آسان فرم های ورود اطلاعات

ویرایشگر بدون نیاز به کدنویسی قادر خواهد بود تا فرمی کاملاً دلخواه برای ورود اطلاعات ایجاد نماید. برای به وجود آوردن چنین امکانی، انواع داده (مانند Short Text، Long Text، Integer، Decimal، Boolean، Date-Time و غیره) و انواع فیلد شامل:
 • textbox
 • HTML editor
 • checkbox or checkbox list
 • radio buttons
 • file upload
 • drop-down list
 • date-time picker

...و مواردی دیگری قابل استفاده است. همچنین امکان ساخت نوع فیلد جدید برای اعتبارسنجی پیشرفته و انتخاب اطلاعات خارجی وجود دارد. علاوه بر این، قالب فرم ورود اطلاعات از طریق رابط کاربری مبتنی بر مرورگر به سادگی قابل تغییر است.
امکان تنظیم خصوصیات طراحی، اعتبارسنجی های سفارشی با استفاده از عبارات منظم و پیغام های خطای دلخواه برای هر یک از فیلدها به صورت جداگانه وجود دارد.


laptopform.jpg

ایجاد سند دلخواه بدون استفاده از برنامه نویسی

doctypeprops.jpg
ایجاد هر نوع سند سفارشی بدون استفاده از برنامه نویسی به سادگی امکان پذیر است. برای مثال، می توان نوع سند "محصول" را با فیلدهای سفارشی نام، توضیح، شرح، قیمت، عکس و غیره تعریف نمود.

ذخیره محتوا در جداول پایگاه داده استاندارد

هر سند دلخواهی دارای جدول پایگاه داده مخصوص است که به صورت خودکار توسط فایرنت ایجاد می شود. این معماری مزایای بیشتری نسبت به ذخیره محتوا در قالب XML دارد:

 • کارایی بالا - جداول پایگاه داده رابطه ای استاندارد، کارایی بسیار بهتری نسبت به XMLهای ذخیره شده در فیلد های پایگاه داده دارند. همچنین برای کارایی بیشتر می توان شاخص (Index) دلخواهی را ساخته و کارایی پایگاه داده را بهینه نمود.
 • ثبات داده ها – تمامی داده ها نوع گذاری شده اند. (Text، Integer، Decimal و غیره)
 • ایجاد درخواست آسان (Query) – امکان استفاده از عبارت های WHERE و ORDER BY به جای دستورهای پیچیده و محدود XSLT به سادگی امکان پذیر است. در صورت نیاز امکان ایجاد درخواست دلخواه نیز وجود دارد.
 • یکپارچه سازی آسان- از آنجایی که اطلاعات در جداول پایگاه داده استاندارد ذخیره می شود، بنابراین محتوای آن ها برای برنامه های دیگر نیز قابل استفاده خواهند بود.

productdatabasetable-(1).gif

استفاده مجدد از محتوای ساخت یافته به روش های گوناگون

custom-document-types-reuse-content-(1).jpg
محتوایی که در قالب ساخت یافته ذخیره شده باشد امکان نمایش اطلاعات را به طرق مختلف فراهم می سازد(پیش نمایش کاتالوگ، توضیح کوتاه، جزییات تکنیکی کامل، XML feed و غیره).

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال