تصحیح کننده املایی

اجتناب از غلط املایی با استفاده از Spell-Checker فایرنت امکان جلوگیری از غلط املایی را با استفاده از

فایرنت امکان جلوگیری از غلط املایی را با استفاده از Spell-checker فراهم می کند و از طریق رابط کاربری مدیریت قابل دسترسی می باشد. کاربر می توانید زمانی که در ویرایشگر WYSIWYG تایپ می کنید از spell-checker برای اجتناب از غلط املایی استفاده کنید.

اجتناب از غلط املایی با استفاده از Spell-Checker فایرنت امکان جلوگیری از غلط املایی را با استفاده از

بررسی املایی در تمام فیلدهای متنی

newsmistake.jpg
زمانی که کاربر دکمه Spell-checker را انتخاب می کنید، Spell-checker تمامی فیلدهای متنی را خوانده و محتوای آن ها را بررسی می کند. چنانچه اشتباه املایی پیدا شد، یک پنجره محاوره ای ظاهر می شود. کاربر می توانید از کلمه چشم پوشی کرده، آن را به دیکشنری افزوده و یا کلمه پیشنهادی را جایگزین آن کنید.

بررسی املایی در هنگام تایپ

زمانی که کاربر متنی را تایپ می کند، با استفاده از سرویس Spell-checker ارائه شده توسط WebSpellChecker.net می تواند بلافاصله متن را در ویرایشگر WYSIWYG ویرایش کند.

SCAYT.png

دیکشنری های Spell-checker

دیکشنری های Spell-checker برای تمامی زبان های اصلی قابل دسترس می باشند.


فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال