نسخه گذاری و آرشیو

هیچ محتوایی با استفاده از نسخه گذاری سند از بین نمی رود

پشتیبانی نسخه گذاری در فایرنت، کاربر را مطمئن می سازد که تمامی محتوای منتشر شده در سایت قابل دسترس هستند. زمانی که کاربر تغییراتی را در یک سند ایجاد می کند، یک نسخه سند جدید می تواند بطور خودکار ایجاد شود. مقایسه نسخه ها با یکدیگر و همچنین در صورت نیاز برگشت به نسخه قبلی امکان پذیر است. هم چنین این امکان وجود دارد که اسنادی که برای مدت طولانی استفاده نمی شوند آرشیو شده و برای استفاده های بعدی قابل دسترس باشند.

هیچ محتوایی با استفاده از نسخه گذاری سند از بین نمی رود

آرشیو کردن

آرشیو کردن سند یک ابزار قدرتمند برای کاربر است در زمانی که نمی خواهد سندی بیشتر از یک مدت خاص در سایت منتشر شود ولی در سیستم برای استفاده های بعدی باقی بماند. یک سند آرشیو شده در سایت نمایش داده نمی شود ولی در مخزن محتوا قابل دسترس خواهد بود.


پیگیری اسنادی که کاربر در گذشته منتشر کرده است

versioning-versions.jpg
زمانی که کاربر سندی را ذخیره می کند، یک نسخه سند جدید بطور خودکار ایجاد می شود. نسخه های قبلی برای مدیران محتوا قابل دسترس خواهند بود. کاربر می تواند با هر نسخه ببیند:

  • چه کسی و چه زمانی تغییرات روی سند ایجاد شده است.
  • نظر سردبیر در رابطه با تغییرات چه بوده است.
  • تعداد نسخه ها

تعداد نسخه ها می توانند بطور دستی وارد شوند و یا کاربر می تواند با استفاده از سیستم مدیریت محتوا، تغییرات را بعنوان نسخه های فرعی (2.1 و 2.2 و غیره) و نسخه های منتشر شده را بعنوان نسخه های اصلی (2.0 و 3.0 و غیره) شماره گذاری کند.

بازگشت به عقب با یک کلیک

کاربر می تواند با کلیک یک دکمه به نسخه سند قبلی در صورت نیاز دست یابد. چنانچه سند در گردش کاری (Workflow) استفاده شود، بعد از بازگشت به عقب باید روند تایید را مجددا طی کند.


سطل زباله

recyclebin.jpg
کاربر با استفاده از سیستم مدیریت محتوای فایرنت، می تواند اسناد را براحتی حذف کند. اسناد حذف شده در Recycle Bin ذخیره می شوند و کاربر می تواند در زمانی که به اشتباهی سندی را پاک کرده باشد و یا برای دیدن یک سند که در سایت نمایش داده نشود، آن ها را مجددا بازگرداند.

مقایسه نسخه های جانبی

یکی از ویژگی های مفید در نسخه های سند، مقایسه اسناد جانبی با یکدیگر می باشد. کاربر می تواند با استفاده از این ویژگی:

  • قسمت هایی از یک سند که در نسخه خاصی ویرایش شده است را ببیند.
  • براحتی بین نسخه های قابل مقایسه سوئیچ کند.
  • به نسخه قبلی بطور مستقیم از پنجره مقایسه ای بازگردد.
workflow-versions.jpg

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال