پشتیبانی از WebDAV

ویرایش مستقیم فایل های ذخیره شده در فایرنت

کاربر می تواند با استفاده از پشتیبانی پروتکل WebDAV در فایرنت، فایل های آنلاین را در یک برنامه کاربردی نصب شده بر روی کامپیوتر محلی خود مانند Microsoft Office, Microsoft Paint و ... باز کرده و ویرایش و ذخیره نماید. و همچنین می تواند فایل ها را بطور مستقیم در فایرنت بدون هیچ مرحله اضافی، باز کرده و ویرایش و ذخیره نماید.

ویرایش مستقیم فایل های ذخیره شده در فایرنت

یکپارچگی در رابط مدیریت

ویرایش WebDAV در سایت آنلاین و همچنین در رابط مدیریت قابل دسترس می باشد. Place in the UI where WebDAV editing is possible are dialogs of the WYSIWYG Editor.
webdav-attachments.png

یکپارچه سازی با کتابخانه ی اسناد برای شبکه های داخلی (اینترانت ها) و خارجی

document-management-webdav.png
ویرایش WebDAV در سایت آنلاین، معمولا در کتابخانه های سند استفاده شده است. تمامی فایل های ذخیره شده در کتابخانه های سند می توانند با استفاده از WebDAV توسط کاربری که سطح دسترسی لازم را داشته و یک برنامه کاربردی مناسب را نصب کرده است، ویرایش شوند.

Integration with User Contributions

Another live site integration of WebDAV editing can be found in the User contributions module. Files uploaded together with user-contributed content can be edited the same way as in all cases described above.
webdav-user-contributions.png

Microsoft Word و دیگر انواع فایل پشتیبانی شده

هر نوع فایل با استفاده از WebDAV در فایرنت، در یک برنامه کاربردی پشتیبانی شده توسط پروتکل WebDAV می تواند ویرایش شود. ویرایش WebDAV می تواند توسط برنامه های زیر پشتیبانی شود:

  • Microsoft Office - ویرایش تمامی انواع سندهای آفیس شامل Word، Excel ،PowerPoint
  • Adobe Photoshop – ویرایش تصاویر و گرافیک های پیشرفته
  • Adobe Acrobat 5 – ویرایش فایل های PDF
  • و بسیاری از نرم افزارهای رایگان و تجاری دیگر

باز -> ویرایش -> ذخیره

webdav-editing.png
ویرایش فایل ها با استفاده از WebDAV  با طی مراحل زیر براحتی امکان پذیر است:

  • کلیک دکمه "بعدی" فایل در رابط مدیریت
  • فایل با توجه به نوع آن در یک برنامه کاربردی باز می شود.
  • کاربر می تواند پس از ویرایش، تغییرات را در برنامه ذخیره کند.
  • فایل بطور خودکار در سیستم مدیریت محتوای فایرنت آپلود می شود.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال