ویجت ها

توانمندسازی کاربران با استفاده از Widgetها

Widgetها  قدرت زیادی را برای کاربران نهایی ایجاد کرده و حجم کاری توسعه دهندگان وب را کاهش می دهند. Widgetها  ابزاری هستند که در صفحه قرار می گیرند و محتوای استاتیک، داینامیک و یا تعاملی مانند فرم های آنلاین، لیست آخرین اخبار، اشتراک خبرنامه و ... را فراهم می کنند. Widgetها  امکان ایجاد صفحات را برای کاربران بدون نیاز به دانش فنی ایجاد می کنند.

توانمندسازی کاربران با استفاده از Widgetها

ویرایش پیشرفته صفحه

widget-content-editing.png
Widgetها  به ویرایشگران محتوا توانایی بیشتری را علاوه بر ویرایش متن و تصویر صفحه ایجاد می کند. طراحی کلی صفحه ممکن است سفارشی بوده و هر نوع قابلیت اجرا توسط Widget ها با یک دابل کلیک اضافه می شود. ویرایشگران با استفاده از این امکان انعطاف پذیری بیشتری خواهند داشت و می توانند خودشان تغییرات را برای طراحی صفحه بجای پرسیدن از توسعه دهندگان اعمال کنند.

صفحات اصلی و پیشخوان (Dashboard) دلخواه

بازدیدکنندگان ثبت نام شده در سایت می توانند با استفاده از Widgetها در سایت، صفحه اصلی شخصی و یا dashboardها را ایجاد کنند. کاربر می تواند زمانی که یک توسعه دهنده یک Zone را در صفحه طراحی می کند، Widgetها را برای ایجاد محتوایی که نیازهای کاربر را پاسخگوست اضافه و پیکربندی نمایید. تغییرات برای کاربران خاصی که آنها را ایجاد کرده اند، قابل مشاهده است.

widget-personalization.png

گزینه های پیکربندی انعطاف پذیر

widget-security.png
اگرچه Widgetها قدرت زیادی را برای کاربران نهایی سایت ایجاد کرده اند، ولی توسعه دهندگان و مدیران کنترل محکم و پایداری را در سایت خواهند داشت. توسعه دهندگان می توانند محل قرارگیری Widgetها را در سایت تعریف کنند و هر Widget می تواند بطور جداگانه برای تعیین محل قرار گیری و نقش های قابل دسترس تنظیم شود.

امکانات نامحدود

فایرنت دارای Widgetهای پیش ساخته ی بسیار متنوعی است که طیف وسیعی از عملکردها را پوشش می دهد، شامل:
  • forms
  • banners
  • maps
  • dynamic content
  • و غیره.

مجموعه ای از ویژگی های پیش فرض می توانند براحتی بوسیله افزودن یک Widget مبتنی بر جزء وب های موجود گسترش یابند. در صورت نیاز، توسعه دهندگان می توانند Widgetهای جدیدی را با عملکرد جدید با استفاده از Visual Studio ایجاد کنند.
widget-catalog.png

ادغام با گروه ها

widget-groups.png
Widgetها  امکان سفارشی سازی طراحی و عملکرد صفحات متعلق به زیر گروه ها را برای مدیران گروه های اجتماعی و یا گروه های کاری ایجاد می کنند. این امکان می تواند بطور مستقیم بر روی سایت انجام شود حتی اگر مدیر گروه قابلیت دسترسی را برای ویرایش به رابط سیستم مدیریت محتوا نداشته باشد.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال