گردش کاری

حفظ کنترل کامل بر روی محتوا

ایجاد محتوای وب سایت اغلب یک کار مشترک است و توسط تیمی بیش از یک نفر انجام می شود. گردش کاری (Workflow) در فایرنت، یک ابزار کارآمد برای ایجاد بهتر محتوا به شکل گروهی است.  این ویژگی امکان ایجاد فرآیند تایید سند به شکل دلخواه را فراهم می سازد، به این ترتیب محتوا از ابتدای ایجاد تا انتشار، قابل کنترل خواهد بود. گردش کاری (Workflow) به طور خودکار ایمیل های اطلاع رسانی را برای کاربران مربوطه میفرستد تا همه ی افراد را به روز نگه دارد.

حفظ کنترل کامل بر روی محتوا

ایمیل های اطلاع رسانی خودکار

workflow-email.png
ایمیل های اطلاع رسانی بطور خودکار برای افراد زیر ارسال می شوند:

  • تمامی کاربرانی که منتظر تایید یک سند جدید هستند
  • نویسندگان سند زمانی که برخی از اسناد آنها به مرحله ی دیگری در گردش کاری(Workflow) منتقل شوند.

این امر باعث می شود که بسیاری از ارتباطات بیهوده در تیم ویرایش محتوا حذف شوند.

روند قابل تنظیم گردش کاری (Workflow )

کاربر می تواند تعداد نامحدودی از مراحل گردش کاری را برای هر گردش کاری (Workflow) داشته باشد. مراحل می توانند از طریق رابط مبتنی بر مرورگر براحتی اضافه شده و یا مجددا درخواست شوند. کاربر می تواند برای هر مرحله کاربرانی را که امکان ویرایش و تایید یا رد اسناد دارند، تعریف کند.

workflow-steps.png

اجتناب از بازنویسی (Overwriting) بر روی کار دیگر کاربران

workflow-checkout.png
در یک محیط گروهی ویرایش محتوا زمانی که یک سند می تواند توسط چندین کاربر ، ویرایش شود، کنترل دسترسی به سند مشترک از اهمیت بسزایی برخوردار است. کاربر می تواند با استفاده از Content Locking سندی را که ویرایش نموده ثبت کند. اسناد ثبت شده نمی توانند توسط دیگر کاربران ویرایش شوند تا زمانی که آنها Check in  کنند.

پیگیری تمامی تغییرات

اسنادی گه در گردش کاری (Workflow) هستند بطور خودکار از نسخه گذاری سند (Document versioning) استفاده می کنند. این امکان کاربر را قادر می سازد تا نسخه ها را با یکدیگر مقایسه کنید و تغییرات ایجاد شده در سند را در هر مرحله پیگیری نمایید.

workflow-versions.png

تنظیم حوزه گردش کاری (Workflow)

workflow-scopes.png
تمامی اسناد موجود در سایت، نیازی نیست در گردش کاری قرار گیرند.  کاربر می تواند برای هر گردش کاری، اسنادی را که استفاده می شوند، تنظیم کند. این اسناد انتخاب شده می توانند مبتنی بر موارد زیر باشند:
  • document type
  • language version
  • location in the website structure

بازنگری اسناد درگیر

کاربر می تواند لیستی از تمامی اسناد استفاده شده در یک گردش کاری (workflow) خاص را مشاهده کند. این لیست می تواند بر اساس پارامترهای مختلف فیلتر شود و کاربر یک مرور کلی بر اسناد فیلتر شده خواهد داشت. کاربر می تواند حجم زیادی از عملیات را مانند تایید چندین سند با یک کلیک، انجام دهد.

workflow-documents.png

ساده و آسان

workflow-approval.png
اسناد استفاده شده در گردش کاری (Workflow) از طریق مراحل گردش کار در طول مدت چرخه حیات ایجاد می شوند. تنها کاربران خاص می توانند تغییرات را به یک سند در یک مرحله خاص از Workflow ایجاد کنند. آنها می توانند:

  • آن را ویرایش کنند
  • تایید کرده و به مرحله بعد ارسال کنند
  • چنانچه نیاز به کار مجدد و افزودن نظر دارد، به مرحله قبلی باز گردانند.

این روند امکان آسان توزیع کار را بین افراد تیم در طول زمان فرآیند ایجاد محتوا، فراهم می کند.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال