توسعه پذیری

ارتقا فایرنت با استفاده از کدهای کاربر

فایرنت مجموعه ی کاملی از ویژگی، برای تمام نیازهای وب سایت پیشنهاد می دهد. علیرغم این موضوع، راه های بسیاری برای ارتقا و شخصی سازی ویژگی های استاندارد وجود خواهد داشت. با استفاده از API فایرنت کاربر برنامه نویس به راحتی قادر به طراحی Webpart، ماژول و... خواهد بود.

ارتقا فایرنت با استفاده از کدهای کاربر

استفاده از احراز هویت و سرویس عضوگیری دلخواه

فایرنت تمام اطلاعات مربوط به کاربران را در بانک اطلاعاتی ذخیره می کند. با این وجود، مدیر سایت قادر به ساخت سرویس عضوگیری خود خواهد بود

اطلاعات بیشتر

انواع اسناد سفارشی

در حالی که اسناد زیادی مانند اخبار، مقاله و FAQ به طور از پیش تعریف شده در فایرنت موجودند، کاربران توسعه دهنده به سادگی قادر به تولید هر نوع سند دیگری خواهند بود. برخلاف هر CMS دیگری، ایجاد سند، افزودن فیلد، Transformationو حتی فرم های وروداطلاعات از طریق مرورگر و بدون استفاده از هیچ کد دیگری قابل انجام هستند.
اطلاعات بیشتر

به طریق مشابه توسعه دهنده برای ماژول های خود قادر به تولید جداول سفارشی سازی شده در پایگاه داده بوده و امکان استفاده از ویژگی های فایرنت از جمله جستجوی کامل متنی، Import، Export و یا مجوزهای دسترسی به این جداول افزوده خواهد شد.

document-type-properties.png

ماژول های سفارشی

user-interface-personalization-dialogs.png
در صورت نیاز به تولید و یکپارچه سازی ماژول های جدید در فایرنت، توسعه دهنده به راحتی و به انتخاب خود می تواند ماژول را به عنوان بخشی از پروژه فایرنت و یا به صورتی کاملاً مجزا در Visual Studio باز کند. همچنین می توان این ماژول را به راحتی با سطوح دسترسی گوناگون و شخصی سازی رابط کاربری فایرنت یکپارچه ساخت.

جدول های سیستمی قابل تنظیم

فایرنت به منظور ارتقا جداول سیستمی، امکان افزودن فیلدهای مورد نظر را فراهم می سازد. برای مثال امکان افزودن فیلدهای جدید به پروفایل کاربری و ذخیره آن ها به سادگی امکان پذیر است. تمام این مراحل مشابه با اسناد سفارشی، بدون نیاز به برنامه نویسی و از طریق مرورگر قابل انجام خواهد بود.

System-tables.png

تنظیم کامل طراحی و قالب صفحات

page-layout.png
در فایرنت هیچ محدودیتی در طراحی ظاهر سایت و یا چگونگی کارکرد آن وجود ندارد. کاربر توسعه دهنده به سادگی قادر به تغییر قالب صفحات و ارتقا آن با استفاده از کنترل ها و Webpartها خواهد بود. این امر نمایانگر این امکان است که کاربر به راحتی قادر به ویرایش، تغییر و نمایش اطلاعات از سیستم های خارجی است.

توضیحات کامل پیرامون واسط کاربری برنامه نویسی

در فایرنت هر ویژگی به سادگی از طریق
Application Programming Interface/API قابل دسترسی است، به این معنی که می توان ویژگی مورد
نظر را در کد صدا زده و از آن برای خواندن یا ویرایش محتوا، حساب کاربری، پیکربندی سایت و یا هر تنظیم دیگری استفاده نمود.

visual-studio.png

تنظیم کنترل های فرم

اسناد سفارشی، جداول سفارشی، جداول سیستمی و خصوصیات Webpartها می توانند با استفاده از توسعه کنترل های فرم در Visual Studio، گسترش یابند. این موضوع هنگام اجازه به مدیر محتوا برای انتخاب اطلاعات از سیستم های خارجی، هنگام نیاز به ساخت کنترل های خاص و اعتبارسنجی سفارشی بسیار مفید خواهد بود.


Provider و Event Handlerهای سفارشی

بسیاری از ماژول های فایرنت از الگوی Provider Model استفاده می کنند در نتیجه کاربر توسعه دهنده می تواند قسمتی از کارکرد سیستم را با کتابخانه سفارشی جایگزین کرده و یا آن ها را ارتقا دهد. برای مثال، می توان از سرویس های ارائه دهنده پرداخت، عضویت، محصولات تجارت الکترونیکی و دیگر موارد سفارشی سازی شده استفاده نمود.
گزینه دیگر برای تغییر و یا بهبودبخشی رفتار استاندارد فایرنت، ها Global event handler می باشند. می توان در کدی نوشت که تنها هنگام به روز رسانی سندی خاص، ورود کاربر و یا خرید جدید مشتری اجرا گردد. این کد می تواند زمانی که رویدادی رخ می دهد، اعمال خاصی را انجام داده و یا چگونگی رفتار سیستم را تغییر دهد.


تنظیم جزء وب ها و ابزارها

اگرچه فایرنت دارای بیش از 250، Webpart است که پوشش دهنده بسیاری از نیازهای مشتریان است، با این وجود، می توان Webpart و یا Widgetهای مورد نیاز را با استفاده از Visual Studio ایجاد نمود.
Webpartها مبتنی بر کنترل های کاربری استاندارد ASCX هستند در نتیجه توسعه آن ها آسان خواهد بود.
Widgetها نوع خاصی از Webpart هستند که می توانند به جای کاربران توسعه دهنده توسط مدیران محتوا مورد استفاده قرار گیرد. تولید این Widgetها به سادگی و با حذف برخی از ویژگی های پیشرفته Webpartها صورت می پذیرد.


فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال