بازاریابی با استفاده از پست الکترونیکی

افزایش تعداد مشتریان و بهبود روابط

E-Mail Marketing یکی از راه های موثر برای گسترش تعداد مشتریان و تماس با مشتریان موجود می باشد. با استفاده از فایرنت می توان ایمیل و یا خبرنامه را به شکل منظم برای مشترکین فرستاده و یا نامه هایی را به صورت انبوه (Mass Emails) ارسال نمود.

افزایش تعداد مشتریان و بهبود روابط

ارسال ایمیل های اطلاع رسانی به صورت خودکار

در صورت مشترک شدن یا حذف اشتراک می توان ایمیل هایی را به صورت خودکار ارسال نمود. محتوای این نامه ها کاملا قابل تغییر هستند.

 
newsletters-unsubscription-confirmation.png

نگارش آسان و جداسازی خبرنامه از کمپین های ایمیلی

newsletters-template-based.png
به آسانی با استفاده از فایرنت می توان متون را ظاهر گرافیکی دلخواه تعریف کرده یا از قالب های پیش فرض ایمیل بهره جست در نتیجه تمرکز تنها بر روی محتوا قرار خواهد گرفت. همچنین می توان با استفاده از خبرنامه ایمیل های دوره ای برای مشترکین ارسال نمود یا با بکارگیری از کمپین ایمیل، فهرست مشترکین را وارد کرده و به صورت انبوه برای آن ها ایمیل ارسال نمود.

ارسال تعداد زیاد ایمیل

در پخش خبرنامه برای تعداد بسیار زیاد مشترکین مشکلی وجود نخواهد داشت. ارسال خبرنامه ها می تواند از طریق یک صف (Email Queue) انجام پذیرد. این موضوع تضمین کننده ارسال صحیح ایمیل به کاربر است. هر ایمیلی که به هر دلیل در هنگام ارسال با مشکل مواجه شده است، از طریق سرور SMTP مجدداً ارسال خواهند شد.

newsletters-email-queue.png

شخصی سازی ایمیل

newsletters-personalization.png
ایمیل های ارسالی می توانند دارای فیلدهای خاصی باشند که از مشخصات کاربری و یا تغییر آن ها بدست آمده اند.

ارسال محتوای وب سایت با استفاده از خبرنامه پویا

خبرنامه های پویا در بازه های زمانی خاص و به شکل منظم ارسال می شوند. این ایمیل ها می توانند حاوی متون یا تصاویر مشخصی از وب سایت باشند. این صفحه (Source Page)، توسط فایرنت مدیریت می شود. یکی از کاربردهای معمول خبرنامه، ارسال ماهانه مقالاتی تازه انتشار یافته است.

newsletters-dynamic.png

اشتراک و لغو اشتراک

newsletters-subscription-form.png
با قرار دادن Webpart مشخص به سادگی می توان امکان اشتراک یا لغو اشتراک پیاده سازی کرد. در صورت نیاز، سیستم به صورت خودکار فهرست ایمیل ها را مدیریت می کند و برای این کار نیاز به برنامه نویسی نیست.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال