مدیریت پروژه

کنترل همیشگی پروژه ها

فایرنت راهکاری کامل برای تقسیم کار به پروژه ها و وظایف ارائه داده است. می توان وظایف را به کاربران خاصی منتسب کرد. با استفاده از هشدارها و گزارش های سیستمی، تیم همواره از وظایف خود با خبر خواهد بود.

کنترل همیشگی پروژه ها

مدیریت آسان وظایف

هر پروژه یا وظیفه ای دارای مجموعه ای از خصوصیات است. این خصوصیات از طریق رابط کاربری بسیار آسان قابل ویرایش هستند. این خصوصیات عبارتند از:
  • توضیحات مربوط به هدف پروژه یا وظایف
  • اسامی کاربران مرتبط
  • برآورد زمانی
  • پایان مهلت کار
  • اولویت
  • نمایش دهنده پیشرفت کاری
  • وضعیت فعلی

بر اساس چگونگی مقادیر این مشخصات، پروژه ها و وظایف به صورت گرافیکی در وب سایت نمایش داده می شود.

project-management-edit-task.png

کار تیمی با استفاده از وب سایت های داخلی و خارجی (Intranet / Extranet)

wgproject.png
ماژول مدیریت پروژه به اینترانت یا پرتال خارجی ارزش ویژه ای می بخشد. در این ماژول، اشتراک گذاری پروژه ها و وظایف با دیگر اعضای تیم امری آسان بوده و پروژه ها همواره قابل پیگیری خواهند بود.
پروژه ها می توانند به صورت مستقل، دپارتمانی و یا قسمتی از یک گروه کاری باشند.

اطلاع هر شخص از وظایف خویش

کاربران با استفاده از گزارش های مدیریت پروژه، می توانند تمامی وظایف خود را در صفحه مشاهده کنند. این گزارش ها همیشه اعضای تیم را از وظایف و اولویت آن ها با خبر می سازند.

project-management-overview.png

تعریف پروژه به صورت پنهان

project-management-security.png
سطوح دسترسی دیدن، ایجاد، ویرایش و یا حذف هر یک از پروژه ها قابل تنظیم است. وظایف می توانند به شکل خصوصی تعریف شوند، یعنی تنها شخصی که آن را تعریف و یا وظیفه به او منتسب شده است، قادر به مشاهده آن خواهد بود.

سیستمی دارای کارکرد مطابق با نیازها

گزینه های وضعیت و اولویت می تواند برای تمامی پروژه ها یا وظایف تعریف شده در سایت تنظیم شوند.
project-management-status-configuration.png

مطلع شدن با استفاده از ایمیل های اطلاع دهنده

project-management-email-notification.png
کاربران با دریافت ایمیل می توانند از وظایف اختصاص داده شده به آن ها و یا تغییرات ایجاد شده در پروژه ها آگاه شوند. این تغییرات شامل اعلام وظیفه جدید، به روز رسانی وضعیت، یادآوری مهلت تحویل و غیره می باشد.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال