نظرسنجی

جمع آوری نظرات ارزشمند بازدیدکنندگان از طریق نظرسنجی

ماژول نظرسنجی امکان جمع آوری نظرات مشتریان و پیگیری آنها را فراهم می سازد.

جمع آوری نظرات ارزشمند بازدیدکنندگان از طریق نظرسنجی

نظرسنجی های کاملا دلخواه

polls-settings.png
هر نظر سنجی شامل تعدادی گزینه است. می توان تعداد انتخاب های کاربران را مشخص نمود (یک اننتخاب یا چند انتخاب). همچنین افراد مجاز به شرکت در نظرسنجی نیز قابل تنظیم است (کاربران ثبت نام شده، همه بازدیدکنندگان و یا کاربران با یک نقش خاص).

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال