اعتبارسنجی

امکان پذیری احراز هویت به صورت نامحدود

با فایرنت می توان با استفاده از فرم های احراز هویت:
Windows، .NET، Facebook، Live ID و یا OpenId بازدیدکنندگان سایت را هویت سنجی کرد. همچنین به سادگی می توان فایرنت را با یک بانک اطلاعاتی دیگر از کاربران و یا با دیگرسرویس های احراز هویت یکپارچه نمود.

امکان پذیری احراز هویت به صورت نامحدود

احراز هویت Windows و یکپارچه سازی با Active Directiry

برای ورود به یک پرتال داخلی (Internal) و یا پرتال عمومی (External) می توان از احراز هویت Windows که در فایرنت پشتیبانی می شود بهره برد. در این حالت، دیگر نیازی نیست کاربران مجدداً به سیستم وارد شوند. فایرنت بر اساس شناسه ویندوز کاربران، کلمه عبور و گروه، احراز هویت را انجام می دهد.
با استفاده از ابزارهای کمکی فایرنت می توان هماهنگی منظمی بین مشخصات کاربران و گروه های موجود درActive Directory، در فایرنت داشته باشید. این ابزارها به شما اجازه انتخاب موارد زیر را می دهد:
  • کاربران/ نقش هایی که وارد خواهند شد
  • فیلد AD که به جزئیات کاربر فایرنت اضافه می شود
  • زمانی که شما بخواهید آیتم ایجاد شده را به روز و یا حذف کنید
active-directory-import-tool.png

فرم های احراز هویت (Sign In – Sign Out)

authentication-log-on-form.png
فرم های احراز هویت فایرنت از استانداردهای ASP.Net پیروی کرده و این امکان را می دهد تا هویت کاربرانی که نام و رمز عبورشان در بانک اطلاعاتی فایرنت ذخیره شده است را بررسی کند.

احراز هویت سفارشی

You can also create your own membership provider that will authenticate users against your authentication service or existing user database.

احراز هویت برای همه شبکه های اجتماعی

facebook-live-open-id.png
یکپارچگی شبکه های اجتماعی این روزها بسیار زیاد شده است. در فایرنت شما می توانید هویت موجود بازدیدکنندگان سایت را در Facebook / Live ID / OpenID بدون نیاز به ایجاد حساب کاربری دیگر در وب سایت فعال نمایید.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال