امنیت و عضویت

محیطی امن برای استفاده کاربران

وب سایت نمایش دهنده اطلاعات مربوط به شرکت شما می باشد. بطور یقین شما تمایل دارید محتوای سایتتان توسط افراد مجاز انتشار یابد. همچنین از آسیب دیدن و هک شدن اطلاعات ذخیره شده در بانک اطلاعاتی در امان باشید. فایرنت بحث امنیت را یکی از اولویت های بالا می داند و بستر امنی را برای سایت شما فراهم می کند.

محیطی امن برای استفاده کاربران

مدیریت کاربران

فایرنت امکان مدیریت اطلاعات میلیون ها کاربر را توسط مدیر سایت به راحتی فراهم می سازد. همچنین مدیر سایت می تواند برای پروفایل کاربران فیلدهای جدیدی تعریف کند.
ایجاد کاربر جدید توسط مدیر سایت، وارد کردن از سیستم خارجی (Import) و یا خود کاربر امکان پذیر است. فایرنت امکان ثبت نام و مدیریت مشخصات، مانند تغییر رمز عبور و ویرایش پروفایل را برای کاربران از طریق Webpartهای مربوطه فراهم می کند.

security-users.png

احراز هویت

security-logon.png
فایرنت از چند روش احراز هویت پشتیبانی می کند:
  • فرم های احراز هویت مبتنی بر استاندارد ASP.NET
  • احراز هویت ویندوز و یکپارچه سازی با Active Directory
  • احراز هویت با استفاده از Facebook ، OpenID و Live ID
  • سفارشی سازی احراز هویت برای بانک اطلاعاتی کاربران موجود

اطلاعات بیشتر

مجوزهای کنترل ماژول

هر ماژول دارای ماتریس مجوزهای از پیش تعریف شده مانند خواندن، ویرایش، حذف، تایید و... می باشد. مدیر سایت می تواند هر یک از سطوح دسترسی را برای کاربران تعریف نماید. در صورت توسعه فایرنت و ایجاد یک ماژول جدید، می توان سطوح دسترسی سفارشی برای آن ماژول تعریف کرد.
security-permission-matrix.png

مجوزهای کنترل محتوا

security-document-permissions.png
فایرنت مجوزها را به صورت جزء- جزء (Granular) برای مدیریت محتوا فراهم می کند. زمانی که محتوا در منوی درختی (CMS Tree Menu) ایجاد می شود، می توان مجوز مورد نظر را برای سایت، یا سند خاص و یا ناحیه انتخابی تعیین کرد. گره های محتوایی فرزند، می توانند مجوزهای تعریف شده گره پدر را به ارث ببرند. همچنین می توان وراثت را از بین برد و یا مجوز جدیدی برای ناحیه انتخابی تعیین کرد. مجوز زیر صفحه ها می تواند از مجوز صفحه پدر پیروی نکند.

Double Opt-in Registration

زمانی که کاربران در سایت ثبت نام می کنند، مدیر سایت قادر به تایید ثبت نام آنها از طریق ایمیل خواهد بود. به این طریق مشخص می شود که آیا آدرس ایمیل وارد شده معتبر است یا خیر. همچنین می توان کاربرانی که به تازگی ثبت نام کرده اند را قبل از ورود به سایت مورد ارزیابی قرار داده و ثبت نام آنها را تایید یا رد نمود.

سفارشی سازی نقش کاربران

user-roles.png
هر کاربر می تواند به چندین نقش اختصاص داده شود. در فایرنت چند نقش بطور پیش فرض تعریف شده است، همچنین مدیر سایت نیز می تواند نقش جدیدی را با مجوزهای جدید ایجاد نماید.

شخصی سازی مجوزها

محتوا و منوها که در سایت نمایش داده می شوند، می توانند بر اساس مجوز خواندن شخصی سازی شوند. بطوری که اگر کاربری مجوز خواندن صفحه ای را نداشته باشد، صفحه را در منو نخواهد دید.


ارسال ایمیل به صورت انبوه

security-mass-email.png
مدیر سایت می تواند ایمیل ها را به طور انبوه برای تمام کاربران و یا کاربرانی که انتخاب شده اند، ارسال نماید.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال