وب سایت های موبایل

پیوستن به انقلاب موبایل با استفاده از فایرنت

فایرنت امکانات ویژه ای جهت بهینه سازی وب سایت برای دستگاه های موبایل مانند iPhone، Blackberry، تلفن های دارای Windows Mobile و یا Google Android در اختیار قرار می دهد. محتوای وب سایت به راحتی برای استفاده از هر دو سایت اصلی و موبایل قابل استفاده خواهد بود.

پیوستن به انقلاب موبایل با استفاده از فایرنت

استفاده از یک محتوا در چندین قالب

mobile-sites.png
وب سایت های موبایل می توانند از ظاهر و Navigation بهینه شده ای برای نمایشگرهای کوچکتر و مرورگرهای موبایل که قابلیت کمتری دارند، استفاده کنند. این وب سایت ها می توانند بدون دوباره نویسی از محتوای موجود در سایت اصلی استفاده کنند. زمانی که فایرنت دستگاه موبایلی را شناسایی کند، بازدید کننده را به سایت بهینه شده برای موبایل هدایت خواهد کرد.

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال