باشگاه مشتریان چیست؟

باشگاه مشتریان بهانه ای برای ارتباط مشتری با ما است. يک راه ارتباطی منظم و مستقیم بمنظور هم‌افزایی بیشتر بین کسب و کار ما و مشتریانمان است. هدف اصلی باشگاه مشتریان، تامین نیازها و ایجاد منافع بیشتر مشتریان می‌باشد. باشگاه مشتریان، از جمله راهکارهای جامع استراتژیک است که بانکها و کسب و کارهای مختلف برای حفظ مشتریان خود از آن استفاده می‌نمایند و در یک تشکل ارزش مشتریان را بیشتر نموده و حس وفاداری آنها را به کسب و کار بیشتر می‌نمایند.

در فایرنت باشگاه مشتریان بخشی از راهکار جامع بازاریابی آنلاین فایرنت است، زمانی که شما می‌خواهید برند خود را توسعه دهید و یا اینکه فروش خود را بهینه نمایید، دو راه دارید. می‌توانید از ابزارهای متفاوت استفاده نموده و با هزینه زیاد آنها را مدیریت و یکپارچه نمایید و یا می‌توانید از یک راهکار جامع و کاملا یکپارچه استفاده نمایید که هزینه‌های شما را بسیار کاهش می‌دهد. بازاریابی آنلاین فایرنت تمامی ابزارهای لازم را برای بهینه‌سازی کسب وکار شما در یک نرم‌افزار دارد.

         customer-finger-auf-icon_content_image_position_right_left.jpg

ویژگی باشگاه مشتریان

 customer_database.jpg
 • امتيازات: امتيازدهي به مشتريان يكي از تكنيكهای بازاريابي است كه بوسيله آن مشتريان ارزيابي شده و تشويق به ادامه استفاده از خدمات و كالاهای ما ميگردد.

  تعريف و مديريت قوانين امتيازی مبتني بر:

  • بر اساس فيلدهای امتيازی
  • براساس فعاليتهای انجام شده توسط مخاطب / مشتری در وب سايت
  • بر اساس شرايط خاص
 • تعريف مديريت زمانبندی شده و خودكار برای محاسبه و يا عدم محاسبه مجدد امتيازات در صورت تغيير قوانين
 • ارسال امتيازات به صورت ايميل خودكار برای مشتريان
 • نظارت بر امتيازات مشتريان

كمپينهای امتيازی:

 • ايجاد بسته‌های امتيازی خاص در بازهای زماني
 • ايجاد بسته‌های امتيازی در بازهای دورهای مانند هفتگي، ماهانه و روزانه

سیستم های کاملا یکپارچه با باشگاه مشتریان در بازاریابی آنلاین فایرنت

ارتباط با مشتریان (CRM):

 • شناسايي مخاطبان
 • يكسانسازی دادههای مخاطب(مشتری بالقوه) با مشتری(مشتری بالفعل)
 • استفاده از اطلاعات جغرافيايي برای مخاطب
 • نمايش و مديريت مخاطبان آنلاين
 • تعيين وضعيت مخاطبان
 • اطلاعات سازماني(مشتری حقوقي)
 • ارتباط دادن اطلاعات حقيقي و حقوقي مخاطبان/ مشتريان
 • مديريت حذف اطلاعات مخاطبان غيرضروری به صورت خودكار
 • گروهبندی مخاطبان
 • رديابي فعاليتهای مخاطب/ مشتری جهت ارزيابي رفتار مخاطب / مشتری
 • امكان مديريت مخاطب / مشتری بصورت سراسری و با يك سايت
 • امكان انتقال اطلاعات مخاطبان/مشتريان به يك بانك اطلاعاتي موازی
 • امكان ايمپورت اطلاعات مخاطبان/ مشتريان از فايل CSV
 • مديريت امتياز مخاطبان/ مشتريان

سایر امکانات:

 • تجزیه و تحلیل وب: تجزيه و تحليل متريك آمار سايت مانند ترافيكها، بازديدها و منابع
 • كمپينها: نظارت بر كمپينهای آماری مبتني بر ترافيك
 • تبدیلگر اطلاعات: تبديل گزراشات سيستمي به اطلاعات كاربردی مبتني بر فعاليت كاربران
 • ايميل بازاريابي: جهت جذب مشتريان جديد با تشويق مشتريان موجود
 • شخصي سازی محتوا: مي‌توان براساس مشتری، گروه، امتياز صفحاتي با امكانات خاص را برای آنها بصورت اختصاصي طراحي كرد.
 • اتوماسيون بازاريابي: پيكربندی چگونگي اجرا و پشتيباني فرآيندهای بازاريابي به صورت خودكار
 • آزمونهای بهينه‌سازی: ايجاد نسخه‌های مختلف از اشياء و بهينه سازی آنها منطبق بر رفتار مشتری بر روی اشيا
  • آزمون A/B
  • آزمون MVT
              vanuston-Crm.png