ساختار سلسله مراتبی

سادگی یافتن اطلاعات با استفاده از تگ ها و طبقه بندی های مختلف

تگ ها و طبقه بندی ها امکان یافتن آسان محتوا را فراهم می کنند. فایرنت از چندین روش برای طبقه بندی محتوا، ارتباط میان آن ها و نحوه استفاده از طبقه بندی برای مسیریابی، پشتیبانی می کند.

سادگی یافتن اطلاعات با استفاده از تگ ها و طبقه بندی های مختلف

طبقه بندی ها

taxonomy-categories.jpg
در کنار تقسیم بندی سلسله مراتبی و تگ ها می توان از طبقه بندی های مختلف استفاده نمود. مدیران سیستم و نویسندگان محتوای وب سایت می توانند طبقه بندی های خود را برای محتوا ایجاد نمایند.

برچسب ها

هر نوع سندی که حتی از نوع بلاگ نباشد می تواند با استفاده از برچسب ها (Tagها) نشانه گذاری شود. این عمل گروه بندی آسان مقالات، اخبار، محصولات و یا هر نوع دیگری از محتوا را فراهم می سازد. تگ ها در داخل گروه های تگ سازماندهی شده و در نهایت به عنوان Tag Cloud نمایش داده خواهند شد. تگ ها می توانند توسط مدیر سایت تعریف شوند و نویسندگان محتوا نیز قادر به تولید تگ های دلخواه خود خواهند بود.

taxonomy-tagging.jpg

درخت محتوایی سلسه مراتبی

taxonomy-content-tree-hierarchy.jpg
در فایرنت ذخیره محتوا در ساختاری سلسله مراتبی صورت می پذیرد. برای نمایش دسته بندی های مختلف می توان از پوشه ها و بخش های مختلف وب سایت بهره جست. همچنین با بهره جویی از اسناد متصل (Linked Documents) می توان سند یکتایی را در چند بخش مختلف نمایش داد. این موضوع مشابه کاربرد Shortcut (مسیر میانبر) در Windows است.

ارتباط چند به چند اسناد

امکان ایجاد ارتباط چند به چند میان اسناد مختلف وجود دارد. این ویژگی می تواند برای نمایش مواردی مانند مقالات مرتبط، وسایل جانبی پیشنهادی، محصولات مشابه و ... مورد استفاده قرار گیرد. هر ارتباط دارای نام بوده و به شکلی کاملاً دلخواه قابل تغییر است، مثلاً محصولات مرتبط، مقالات مرتبط و غیره .

taxonomy-relationships.jpg

فایرنت را امتحان کنید!

شرکای تجاری

دریافت پروپوزال